isaf pzz icm windguru

Uprawnienia

Kursy na uprawnienia żeglarskie

W szkoleniach na uprawnienia żeglarskie współpracujemy z Licencjonowaną Szkołą Żeglarstwa„JUNGA” Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu, a także do samodzielnego prowadzenia jachtu na akwenie odpowiadającym uzyska nemu uprawnieniu. Poziom szkolenia oraz stosowane procedury odpowiadają normom Okręgowej Komisji Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego.

Szkolenie praktyczne realizowane jest na akwenie treningowym Mariny Gdynia oraz na wodach Zatoki Gdańskiej z wykorzystaniem jachtów morskiej klasy przygotowawczej Dufour 24. Są to jednostki niewywracalne, zwrotne i łatwe w prowadzeniu. Na jednostkach tej klasy uczymy głownie manewrów portowych pod żaglami, oraz podstawowych manewrów na akwenie otwartym. Sterników jachtowych uczymy dodatkowo manewrowania dużym jachtem morskim (10 m dł) na silniku. Jacht ten wykorzystujemy także do krótkich rejsów szkoleniowych. (wyposażony jest w stacjonarny ploter nawigacyjny GPS, mapy elektroniczne, echosondę i ukf.)

Zajęcia odbywają się od kwietnia do listopada w grupach 4-5 osobowych z instruktorem. Oferta szkolenia praktycznego została przygotowana zarówno dla tych którzy dysponują ograniczoną ilością wolego czasu i mogą wygospodarować zaledwie kilka godzin w tygodniu jak i dla tych, którzy mogą pozwolić sobie na tygodniowe wolne. Można również przeznaczyć na kurs trzy – cztery pełne weekendy. Dodatkowe informacje na stronie www.junga.com.pl

ŻEGLARZ JACHTOWY

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego uprawniona jest do:

1. Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z  pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych.

2. Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z  pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej kadłuba do 12 m po wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej

PROCEDURA UZYSKANIA 

patentu żeglarza jachtowego

Aby otrzymać patent żeglarza jachtowego po zdanym egzaminie, należy przysłać bądź dostarczyć osobiście do biura Polskiego Związku Żeglarskiego następujące dokumenty:

Wygenerowany elektronicznie wniosek  ze strony PZŻ

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu żeglarstwa

W przypadku osoby małoletniej pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej

zdjęcie  o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

Kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat.

W przypadku zmiany nazwiska – prosimy o dołączenie ksera dowodu osobistego bądź aktu małżeństwa

Opłaty można dokonać poprzez dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013r. poz. 460) § 5. 1. , patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:

Ukończyła 14. rok życia

Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności na patent żeglarza jachtowego

 

JACHTOWY STERNIK MORSKI

Osoba posiadająca stopień jachtowego sternika morskiego uprawniona jest do:

1.Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych.

2. Prowadzenia jachtów żaglowych o długości całkowitej do 18 m po wodach morskich.

PROCEDURA UZYSKANIA 

patentu jachtowego sternika morskiego

PO ZDANYM EGZAMINIE

Aby otrzymać patent jachtowego sternika morskiego po zdanym egzaminie, należy przesłać bądź dostarczyć osobiście do biura Polskiego Związku Żeglarskiego następujące dokumenty:

Wygenerowany elektronicznie wniosek ze strony PZŻ

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu żeglarstwa

Zdjęcie  o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

Kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat

Opłaty można dokonać po przez dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013r. poz. 460) § 6. 1. , patent jachtowego sternika morskiego otrzymuje osoba, która:

Ukończyła 18. rok życia

Odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi

Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności na patent jachtowego sternika morskiego

 

KAPITAN JACHTOWY

Osoba posiadająca stopień kapitana jachtowego uprawniona jest do:

1. Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych.

2. Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach morskich.

PROCEDURA UZYSKANIA

stopnia kapitana jachtowego

Aby uzyskać patent kapitana jachtowego, należy przysłać bądź dostarczyć osobiście do biura Polskiego Związku Żeglarskiego następujące dokumenty:

wygenerowany elektronicznie wniosek ze strony PZŻ

Kserokopię patentu jachtowego sternika morskiego

zdjęcie  o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, o których mowa w rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013r. poz. 460) & 7.1.:

Opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu (oryginały lub poświadczone kserokopie przez notariusza) lub/i karty rejsu potwierdzone przez armatora statku w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie, w sytuacji gdy rejs odbywa się na własnym jachcie należy dołączyć kserokopię dokumentu własności jednostki)

Dowód opłaty w wysokości 50 zł

Kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat.

Opłaty można dokonać po przez dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.

WYMAGANIA STAŻOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013r. poz. 460) & 7.1. patent kapitana jachtowego uzyskuje osoba, która :

posiada patent jachtowego sternika morskiego,

po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego odbyła co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba    powyżej 20 m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.